Tisková prezentace Manipulátor pro dlouhotočné automaty – MM Průmyslové spektrum

Tisková prezentace Manipulátor pro dlouhotočné automaty – MM Průmyslové spektrum

Unikátní systémy pro odběr obrobků z CNC soustruhů a pro jejich ukládání do palet

byly vytvořeny ve vývojovém středisku společnosti CNC INVEST,

jsou chráněny dvěma užitnými vzory a zároveň je podána přihláška za účelem udělení evropského patentu.

 

KLIKNI:https://www.mmspektrum.com/clanek/manipulator-pro-dlouhotocne-automaty/preview/NgVwyjFq1wI