Yasda | CNC soustruhy

YASDA

Ultrapřesná centra

„Cílíme na nejlepší, ne na největší“ – cílíme na nejlepší, ne největší – to je věta charakterizující filozofii firmy YASDA, tradičního japonského výrobce světově nejpřesnějších obráběcích center. Každý malý detail a úsilí věnované navíc může ve výsledku tvořit obrovský efekt ve světě mikrometrů. Tento nekompromisní přístup zajišťuje přesnost strojů YASDA.

Přesnost

Základní dva směry, na které se YASDA zaměřuje, jsou jednak formy a zápustky, ale také přímé obrábění velmi přesných součástí. Široký rozsah strojů umožňuje obrábění od mikroforem přes části forem, zápustek, základní desky forem, součástky pro letecký průmysl, kritické díly motoru, součásti obráběcích strojů, po vysoce přesné strojírenské díly v produktivním prostředí s využitím širokých možností zabudovaných paletizačních systémů a zásobníků nástrojů.

Zákazníci firmy YASDA jsou světoví výrobci obráběcích strojů a významní dodavatelé normálií pro výrobu forem. Jejich nástrojárny vyrábějí nejpřesnější formy v elektronice, medicíně a optice. Jsou také výrobci lisovaných nástrojů, apod.

Odkaz na výrobce

Zvolte si další produkt z naší nabídky

Osobní setkání

Abychom společně pro vás vybrali ten nejvhodnější obráběcí stroj, potřebujeme poznat vaši výrobní základnu a produkty, které si přejete vyrábět. Za tímto účelem se s vámi rádi setkáme.